Aktualności

Konkurs Wiedzy o Policji

10 grudnia 2019


Nasi uczniowie reprezentowali szkołę w wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Policji.

Dnia 5 grudnia 2019 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Nikola Kozdraś oraz Wojciech Wróbel z klasy 2KB pod opieką Pani Marty Kufiety, brała udział w Konkursie Wiedzy o Policji dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.
Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Opolu we współpracy z Kuratorium Oświaty, Komendą Miejską Policji oraz Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu.
W konkursie brało udział 90 uczniów z 45 szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego.
W programie wydarzenia był test wiedzy o policji, złożony z 40 pytań dotyczących pracy policji w ujęciu historycznym i współczesnym oraz prezentacja sprzętu i umiejętności policji. Można było zobaczyć policyjny samochód hybrydowy, pracę antyterrorystów, laboratorium policyjne, Krajową Mapę Bezpieczeństwa.
Konkurs odbywał się w auli Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
Nasi reprezentanci wykazali się wysokim poziomem wiedzy związanej z tematyką konkursu.
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta złożył na ręce Pani Dyrektor Izabeli Żukowskiej osobiste podziękowania za udział reprezentacji naszej szkoły w konkursie, pogratulował otwartej na innowacyjne działania kadry nauczycieli oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych i dumy z młodzieży reprezentującej szkołę na tak wysokim poziomie.

Marta Kufieta